Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Иргэний бүртгэл

Шинээр төрсөн хүүхдийг бүртгүүлэхдээ:
 •  Төрсөн тухай эмнэлгийн гэрчилгээ
 • Эцэг эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Гэрлэлтийн баталгааны хуулбар
 • Өргөдөл
  
 Шинээр гэр бүл бологсод дараах материалыг бүрдүүлнэ.
 • Хамтарч бичсэн өргөдөл
 • Хаягийн зөрчилгүй иргэний хуулбар/нотариатаар батлуулна/
 • Багийн засаг даргын тодорхойлолт 
 • Лавлагаа /иргэний бүртгэлээс/
 • Эрүүл мэндийн бичиг /нэгдсэн эмнэлэг/
 • 18000005121 дансанд 2500 төг тушаана.
 
Хүүхэд үрчлэн авахдаа дараах дараах матиарлыг бүрдүүлнэ
 • Үрчлүүлэхийг зөвшөөрсөн эцэг,эхийн өргөдөл иргэний үнэмлэхний хуулбар,гарын үсгийг нотариатаар батлуулна.
 • Үрчилж авахыг зөвшөөрсөн эцэг,эхийн өргөдөл иргэний үнэмлэний хуулбар,гарын үсгийг нотариатаар батлуулна.
 • Хүүхэд 7 наснаас дээш бол үрчлүүлэхийг зөвшөөрсөн өргөдөл.
 • Үрчилж байгаа болон үрчлүүлж байгаа эцэг,эхийн оршин сууж байгаа багийн засаг даргын тодорхойлолт.
 • Хүүхдийн талаарх иргэний архивын лавлагаа
 • Үрчилж авч буй эцэг эхийн эрүүл мэндийн бичиг/сэтгэц,сүрьеэ,арьс өнгө/
 • Үйлчилгээний хураамж /18000005121дансанд /2500 төгрөг тушаана.
 
Нас барсныг бүртгүүлэхдээ:
 • Нас барсан тухай эмнэлгийн магадлагаа
 • Иргэний үнэмлэх /хуулбартай/
 
Иргэний овог,эцгийн нэр,нэрийн өөрчөлт хийхэд дараах баримтыг бүрдүүлнэ.
 • Овог нэр өөрчлүүлэхийг хүссэн иргэний эцэг эхийн өргөдөл,иргэний үнэмлэхний хуулбар.
 • Хүүхэд 7 наснаас дээш бол өргөдөл бичиж гарын үсэг нотариатаар батлууна.
 • Багийн засаг даргын тодорхойлолт
 • Өөрийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 •  Насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээг эх хувиар нь авчрах мөн айтгийн ИГБ-ээс төрсний лавлагааг гаргуулна.
 • Гэрлэлтийн баталгааны хуулбар
 • Төрийн банк 18000005121дансанд 2500 төг тушаана.
 
Гэрлэлт цуцлуулахад:
 • Гэрлэлтээ цуцлуулж байгаа иргэдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Гэрлэлтийн гэрчилгээ
 • Шүүхээр цуцалсан бол шүүхийн шийдвэр
 • Лавлагаа
 • 18 нас хүрээгүй хүүхэдгүй тухай багийн засаг даргын тдорхойлолт.
 • Төрийн банк/ 1800005121 /дансанд 2500 төгрөг тушаана.
 
Аймаг хот хооронд шилжих хөдөлгөөн хиихэд:
 • Иргэний үнэмлэний хуулбар
 • Өргөдөл /шилжих тухай/
 • Багийн засаг даргын тодорхойлолт
 • Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх
 •  16 нас хүрээгүй хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар
 •  Ажилллаж байгаа бол ажилын газрын тодорхойлолт
 • Төрийн банк /21679 дансанд 5000 төг 1800008830 дансанд 1000 төг тушаана.
 
Сум хооронд шилжих хөдөлгөөн хиихэд:
 •  Иргэний үнэмлэний хуулбар
 • Өргөдөл /шилжих тухай/
 • Багийн засаг даргын тодорхойлолт
 • Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх
 • 16 нас хүрээгүй хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар
 • Ажилллаж байгаа бол ажилын газрын тодорхойлолт
 • Төрийн банк /21679 дансанд 1500 төг 1800008830 дансанд 1000 төг тушаана.
 
Шинээр цахим үнэмлэх захиалахад дараах материалыг бүрдүүлнэ.
 • Өргөдөл
 • Эцэг эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Багийн засаг даргын тодорхойлолт
 •  ¾ хэмжээтэй  1хувь цээж зураг
 • Төрийн банк /21680 дансанд/ 15000 төгрөг  1800008830 дансанд 3300 төгрөг тушаана.
 
 Цахим үнэмлэхний сунгалт хиихэд:
 • Хувь цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэх
 • Төрийн банк /21680 дансанд/ 15000 төгрөг 1800008830 дансанд 3300 төгрөг тушаана.
 
Цахим үнэмлэх дахин авахад:
 • Зарлуулсан бичиг /сонингийн газар /
 •  2 хувь цээж зураг
 • Төрийн банк /21680 дансанд/ 15000 төгрөг,952 дансанд торгууль 200000 төгрөг, 1800008830 дансанд 3300 төгрөг тушаана.

Сэтгэгдэл үлдээх


9 − 7 =

[LayerSliderWP] Slider not found