Танилцуулга

Архангай  аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Хэлтсийн дарга,  тасгийн дарга, хяналтын улсын байцаагч, иргэний улсын бүртгэгч эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч,  хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч, 19 сумын  улсын бүртгэгч, төрийн үйлчилгээний ажилтан нийт 36  албан хаагчтайгаар ажиллаж байна.

Аймгийн хэмжээнд хуульд заасан иргэний бүртгэлийн, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн бүртгэлийг эрхлэн хөтлөх;

  • Бүх л төрлийн бүртгэлтэй холбоотой үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэх
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, цахим үнэмлэх, тэдгээрийн хүчинтэй хугацааг сунгах, үндэсний энгийн гадаад паспорт олгох,  хүчингүй болгох;
  • Сумдын улсын бүртгэгчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах;

тус тус чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Бүтэц зохион байгуулалт


2019 © Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Архангай аймгийн Улсын Бүртгэлийн Хэлтэс