Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Хууль зүйн сайдын тушаал

  1. ИРГЭНИЙ ОВОГ, ЭЦЭГ /ЭХ/-ИЙН НЭР, НЭР ӨӨРЧЛӨХ ЖУРАМ
  2. БАЙГУУЛГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД СИСТЕМЧИЛСЭН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ
  3. САЛБАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЛИЙН САНГ БҮРДҮҮЛЭХ, ЭРХЛЭН ХӨТЛӨХ, АШИГЛАХ ЖУРАМ
  4. ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНИЙ АГЕНТЛАГ, БАЙГУУЛЛАГЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ
  5. МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХАРЪЯАЛЛЫН АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХЭД ШААРДАГДАХ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ, ТҮҮНИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ ЖУРАМ
  6. МОНГОЛ УЛСЫН ДИПЛОМАТ БОЛОН КОНСУЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРААС ҮНДЭСНИЙ ЭНГИЙН ГАДААД ПАСПОРТ ОЛГОХ, ХУГАЦАА СУНГАХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ, БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ ТУХАЙ ЗААВАР
  7. ГАДААДЫН ИРГЭНД МОНГОЛ УЛСЫН ХАРЬЯАТ ХҮҮХЭД ҮРЧЛҮҮЛЭХ ЖУРАМ
www.burtgel.gov.mn

Сэтгэгдэл үлдээх


9 × 6 =

[LayerSliderWP] Slider not found