Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

huuliin etgeed “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулга, дагаж мөрдөх журмыг улсын бүртгэгч нарт сурталчлан таниулах зорилго бүхий сургалт семинарыг энэ сарын 6, 7-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Энэхүү сургалтаар хууль болоод хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн найруулгатай  холбоотой бусад хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт орсон тухай болон Хуулийн этгээдийн нэр олгох, баталгаажуулах, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх, Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрыг улсын бүртгэлд бүртгэх, Иргэн, хуулийн этгээдийн тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг хийлгэх, үйл ажиллагаанд хяналт тавих, лавлагаа олгох, Хуулийн этгээдийн хувийн хэрэг хөтлөх, Маягт, индекс, баталгааны тэмдгийн загварыг шинэчлэн батлах тухай зэрэг журмуудаас гадна холбогдох бусад хууль тогтоомжийн талаар улсын бүртгэгч нарт танилцуулсан юм. Мөн тамга, тэмдэг, хувийн хэрэг хүлээлцэх, хэрхэн хяналт тавих, хуулийн этгээдийн бүртгэл хийхэд анхаарах асуудлаас гадна хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдал түүнийг шийдвэрлэсэн байдал, үүрэг даалгаварын биелэлтээр зогсохгүй хуулийн этгээдийн цахим бүртгэлийн програм, мэдээллийг цахим хуудаст хэрхэн байршуулах талаар Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газрын холбогдох удирдлага, мэргэжилтнүүд хичээлийг заан явуулав.

 
[LayerSliderWP] Slider not found