НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Бүртгэлийн байгууллагын 75 жилийн ойг угтан зохион байгуулж буй нэрэмжит туг аялуулах арга хэмжээ  Архангай аймагт үргэлжилж байна. Аяны хүрээнд ерөнхий газраас өгсөн удирдамж, чиглэлийн дагуу төлөвлөгөө батлан,  тодорхой ажлуудыг үе шаттай зохион байгуулан ажиллаж байна.

Архангай аймгийн бүртгэлийн хэлтэс дээрх аяны хүрээнд эхний ээлжинд аймгийн хэмжээнд иргэний баримт бичиг, хаягийн зөрчил арилгах 14 хоногийн аян зарлаад зогсохгүй энэ хугацаанд иргэний цахим үнэмлэхийн торгуулийн хэмжээг 5000 төгрөг болгон бууруулсан аж.  Мөн Эрдэнэтандал сум, Эрдэнэбулган сумдуудад  бүртгэлийн үйлчилгээг нэг цэгээс хүргэх зорилгоор Нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулж, газар өмчлөх  эрх, үл хөдлөх хөрөнгийн болон бусад төрлийн бүртгэлийн үйлчилгээний хураамжийг энгийн болгож иргэдэд гэрчилгээг өдөрт нь багтаан олгож, шуурхай үйлчилсэн байна.