Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

БҮХ НИЙТЭЭР МОД ТАРИХ ХӨДӨЛГӨӨНД ХЭЛСТИЙН НИЙТ АЖИЛТАН МОД, БУТ СӨӨГ СУУЛГАЛАА.

Монгол Улсын Ойн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйл, Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлигийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 05 дугаар сарын 13-ны өдөр Бүх нийтээр мод тарих хөдөлгөөн  өрнүүлж байгаатай холбогдуулан аймгийн хэмжээнд  НЭГ ИРГЭН-НЭГ МОД хүрээнд хэлтсийн ажилтан албан хаагчид бүгд хамрагдан идвэхтэй оролцож 65-н ширхэг мод, бут сөөг суулгалаа. 18493818_619220151609253_635566924_o 18552959_619220164942585_1887771103_o 18519085_816081275214771_203911504_o 18493832_816081311881434_1026024712_o
[LayerSliderWP] Slider not found