A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Эхлэл / Left Sidebar / Мэдээ, мэдээлэл / ONLINE сурглтыг зохион байгууллаа.

ONLINE сурглтыг зохион байгууллаа.

2019 он гарсанаар тус хэлтэс сумдын улсны бүртгэгч нарт ХАСХОМ, Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал, цаашид анхаарах асуудлыг талаар ONLINE сурглтыг зохион байгууллаа.

Санал болгох

Гар зураг болон Эссэ бичгийн уралдаанд байр эзэлсэн хүүхдүүдийг урамшуулан нийт хүүхдүүдэд бэлэг гардууллаа.

Архангай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь хамт олныхоо хүүхдүүдийг хүлээн авч, Гар зураг болон Эссэ …