A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Эхлэл / Left Sidebar / Мэдээ, мэдээлэл / ONLINE-д 4 сум холбогдлоо.

ONLINE-д 4 сум холбогдлоо.

2019 оны 01 дүгээр сараас Архангай аймгийн Тариат, Өндөр-Улаан, Батцэнгэл, Хайрхан сумдууд Азийн хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлтээр Улсын бүртгэлийн нэгдсэн онлайн сүлжээнд холбогдлоо.

Сүлжээнд холбогдсоноор доорх бүртгэлийг харяълал харгалзахгүйгээр хийх боломж бүрдэж байна.

Үүнд:

  • Төрсний бүртгэл
  • Гэрлэсэний бүртгэл
  • Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл
  • Гэрлэлт сэргээсний бүртгэл
  • Эцэг, эх тогтоосны бүртгэл
  • Иргэний байнга оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэл
  • Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэл
  • Цахим үнэмлэх олголт
  • Нас барсны бүртгэл
  • Үндэсний гадаад паспорт, түүнийг олгох бичиг баримтын

Санал болгох

Иргэний үнэмлэх барьцаалах нь зөрчил мөн үү?

Best free WordPress theme