A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Эхлэл / Left Sidebar / Мэдээ, мэдээлэл (хуудас 5)

Мэдээ, мэдээлэл

ONLINE-д 4 сум холбогдлоо.

2019 оны 01 дүгээр сараас Архангай аймгийн Тариат, Өндөр-Улаан, Батцэнгэл, Хайрхан сумдууд Азийн хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлтээр Улсын бүртгэлийн нэгдсэн онлайн сүлжээнд холбогдлоо. Сүлжээнд холбогдсоноор доорх бүртгэлийг харяълал харгалзахгүйгээр хийх боломж бүрдэж байна. Үүнд: Төрсний бүртгэлГэрлэсэний бүртгэлГэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлГэрлэлт сэргээсний бүртгэлЭцэг, эх тогтоосны бүртгэлИргэний байнга оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэлБиеийн …

Дэлгэрэнгүй »

ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАВ.

Архангай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 2019 оны 1 дүгээр сард  АВ телевиз, Архангай амьдрал сонинтой хамтран ажиллах гэрээ байгуулсанаар байгууллагын үйл ажиллагааг цаг тухайд  иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагуудад  сурталчилан таниулах нөхцөл бүрдэж байна.

Дэлгэрэнгүй »

ГАДААД ПАСПОРТЫН ЗАХИАЛГЫН ХУГАЦААНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО.

Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 17.7-д “Улсын бүртгэгч, бүртгэлийн ажилтан энэ хуулийн 17.5-д заасан баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш нийслэлд ажлын 5, суманд ажлын 15, Дипломат төлөөлөгчийн газар ажлын 30 өдрийн дотор бүртгэлийг хөтөлж, иргэн, эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид олгоно” гэж заасны дагуу 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс …

Дэлгэрэнгүй »

МҮОНТ-ийн ХУРД агентлагт мэдээ мэдээлэл өгч үйл ажиллагаагаа сурталчилаа.

Улсын бүртгэлийн тухай багц хуулиуд болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан журмуудын талаар иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын анхаарах асуудал, тус хэлтсийн Иргэний улсын бүртгэл, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл, Хуулын этгээдийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр шинээр хийж гүйцэтгэсэн ажлуудын талаар тус хэлстийн дарга Г.Галсандорж нь МҮОНТ-ийн ХУРД агентлагт мэдээ мэдээлэл өгч үйл …

Дэлгэрэнгүй »

ONLINE сурглтыг зохион байгууллаа.

2019 он гарсанаар тус хэлтэс сумдын улсны бүртгэгч нарт ХАСХОМ, Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал, цаашид анхаарах асуудлыг талаар ONLINE сурглтыг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй »

Японы худалдаа, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих байгууллагын “Нэг цэгийн үйлчилгээний төв”-ийн үйл ажиллагаатай танилцлаа

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2018 оны 186 дугаар захирамжаар батлагдсан Гадаадын хөрөнгө оруулагчдад зориулсан “Нэг цэгийн үйлчилгээний төв”-ийг байгуулах ажлын хүрээнд Улсын бүртгэлийн газрын дарга Б.Баасандорж Японы худалдаа, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих байгууллага (JETRO)-ын удирдлагуудтай албан ёсны уулзалт хийж, Хөрөнгө оруулагчдад зориулсан “Нэг цэгийн үйлчилгээний төв”-ийн үйл ажиллагаатай танилцаж, Жетрогийн Газарзүйн …

Дэлгэрэнгүй »