A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress
Эхлэл / Танилцуулга

Танилцуулга

Архангай  аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Хэлтсийн дарга,  тасгийн дарга, хяналтын улсын байцаагч, иргэний улсын бүртгэгч эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч,  хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч, 19 сумын  улсын бүртгэгч, төрийн үйлчилгээний ажилтан нийт 36  албан хаагчтайгаар ажиллаж байна.

Аймгийн хэмжээнд хуульд заасан иргэний бүртгэлийн, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн бүртгэлийг эрхлэн хөтлөх;

  • Бүх л төрлийн бүртгэлтэй холбоотой үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэх
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, цахим үнэмлэх, тэдгээрийн хүчинтэй хугацааг сунгах, үндэсний энгийн гадаад паспорт олгох,  хүчингүй болгох;
  • Сумдын улсын бүртгэгчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах;

тус тус чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Бүтэц зохион байгуулалт