A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Эхлэл / Left Sidebar / Мэдээ, мэдээлэл / Монгол Улс иргэнээ бүртгэсэн нь /түүхэн замнал – 6/

Монгол Улс иргэнээ бүртгэсэн нь /түүхэн замнал – 6/

НМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1984 оны “Хүн амын автоматжуулсан төв регистрийг байгуулах зарим арга хэмжээний тухай” 274 дүгээр тогтоолоор Хүн амын автоматжуулсан төв регистр (ХААТР)-ийг бий болгох, БНМАУ-ын харьяат иргэдэд регистрийн дугаар олгохыг даалгаж, хүн амын тухай мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглах ажлыг гардан хийх хүн амын регистрийн товчоог Статистикийн төв газарт 6 орон тоотойгоор байгуулсан байна. Энэхүү товчоо нь 1984-1985 онд ХААТР-ийг бий болгох техник эдийн засгийн гол гол төслийг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд ХААТР-ийн баазын үзүүлэлтүүдийг сонгон хэрэглэгдэх бүх төрлийн маягт, тэдгээрийг хөтлөх, мэдээлэх заавар журам, ангилал, шифр, кодыг боловсруулж батлуулав.

1988 онд багтаан Монгол Улсын харьяат иргэдэд регистрийн карт хөтөлж, регистр /ХААТР-1/-ийн дугаарыг иргэний гэр бүлийн бүртгэлтэй холбож нэгэн цогц мэдээлэл, лавлагааны системийг бий болгожээ. БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1990 оны 6 дугаар сарын 15- ны өдрийн 304 дүгээр тогтоолоор Иргэний бүртгэл, мэдээллийн ажил, үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор Төлөвлөгөө, эдийн засгийн улсын хорооны хүн амын статистик, регистрийн товчоо, Улсын цагдан сэргийлэх ерөнхий газрын Паспортын хэлтэс, БНМАУ-ын Иргэний баримт бичгийн төв архивыг нэгтгэн “Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төв”-ийг байгуулж, хүн амын статистик, регистрийн товчоог Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төвд нэгтгэсэн байна.

Санал болгох

МЭДЭЭ 4-Н САР

Best free WordPress theme