A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site

Мэдээ, мэдээлэл

ГАДААД ПАСПОРТЫН ЗАХИАЛГЫН ХУГАЦААНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО.

Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 17.7-д “Улсын бүртгэгч, бүртгэлийн ажилтан энэ хуулийн 17.5-д заасан баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш нийслэлд ажлын 5, суманд ажлын 15, Дипломат төлөөлөгчийн газар ажлын 30 өдрийн дотор бүртгэлийг хөтөлж, иргэн, эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид олгоно” гэж заасны дагуу 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс …

Дэлгэрэнгүй »

МҮОНТ-ийн ХУРД агентлагт мэдээ мэдээлэл өгч үйл ажиллагаагаа сурталчилаа.

Улсын бүртгэлийн тухай багц хуулиуд болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан журмуудын талаар иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын анхаарах асуудал, тус хэлтсийн Иргэний улсын бүртгэл, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл, Хуулын этгээдийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр шинээр хийж гүйцэтгэсэн ажлуудын талаар тус хэлстийн дарга Г.Галсандорж нь МҮОНТ-ийн ХУРД агентлагт мэдээ мэдээлэл өгч үйл …

Дэлгэрэнгүй »

“Гэр бүлийг дэмжигч байгууллага”-аар шалгарлаа.

Архангай аймгийн шилдгийн шилдгийг шалгаруулах “Гоо даль-2018” ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээ 2018 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр болж Улсын бүртгэлийн хэлтэс “ГЭР БҮЛИЙГ ДЭМЖИГЧ БАЙГУУЛЛАГА”- аар шалгарч өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнагдлаа.

Дэлгэрэнгүй »

Нэгдсэн эмнэлгийн эмч, сувлагч нарт хууль сурталчлах сургалтыг зохион байгууллаа.

Архангай аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсээс шинээр батлагдан гарсан улсын бүртгэлийн багц хуулийн талаар нэгдсэн эмнэлгийн эмч, сувлагч нарт хууль сурталчлах сургалтыг зохион байгууллаа. Иргэний бүртгэл, эд хөрөнгийн бүртгэлийн тасаг

Дэлгэрэнгүй »

Өргөдөл, гомдол хүлээн авах

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн даргад санал хүсэлт, гомдол, мэдээллийг амаар болон бичгээр гаргаж болно. Мөн цахилгаан шуудан, утас, факс, интернэт, холбоо мэдээллийн бусад хэрэгсэл ашиглан ирүүлэх боломжтой.Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга 7 хоног бүрийн “Мягмар” гарагийн 09.00-12.30 цагийн хооронд иргэдийг хүлээн авч уулзан, санал хүсэлтийг сонсож, гомдол, мэдээллийг зохих журмын дагуу шийдвэрлэж …

Дэлгэрэнгүй »

Стратегийн зорилт

Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт2.4.1. улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааны эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож, улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлнэ. 2.4.2. улсын бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлж, иргэний, хуулийн этгээдийн, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, чанартай үзүүлнэ. 2.4.3. улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааг цахимжуулж, техник, тоног төхөөрөмж, программ хангамжийг сайжруулна.2.4.4. улсын бүртгэл болон …

Дэлгэрэнгүй »

Тэргүүлэх чиглэл

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар дараах үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлтэй байна:2.2.1. улсын бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэн бэхжүүлэх, мэдээллийг хэрэглээнд оруулах дундын өгөгдлийн системийг бий болгон хөгжүүлэх; 2.2.2. улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэх замаар үйлчилгээний хүртээмж, шуурхай байдлыг сайжруулах; 2.2.3.улсын бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах.

Дэлгэрэнгүй »